Tom van den Brandt-The art of nature photography | Brambling/Keep
Branbling (Fringilla montifringilla) perchedBranbling (Fringilla montifringilla) perchedBranbling (Fringilla montifringilla) perched