Tom van den Brandt-The art of nature photography | Woodshat Shrike/Roodkopklauwier

Woodchat Shrike-Roodkopklauwier